Ved Balanseinstitutttet har alle behandlerne varierte yrkessbakgrunner og livserfaringer som de tar med seg inn i behandlerrollen. De utfyller hverandre og er gode samtalepartnere, alle med interesse for hver enkelt pasients historie. Pasientene har et eierforhold både til sine styrker og til sine symptomer. De sitter på nøkkelen til problemet, og vår rolle er å lede dem frem til den. På lignende måte kan vi hjelpe pasienter med å komme frem til løsninger og nødvendige endringer. Dersom vi ikke lykkes selv, samarbeider vi med de andre behandlerne og anvender deres spisskompetanse.

Vi er svært bevisste på hva vi kan og ikke kan behandle, og er svært opptatt av å integrere det som er bra med østlig medisin i vår tid – derav begrepet komplimentærmedisin. Vi har stor respekt for vestlig medisin, men er selv utdannet innen en østlig tradisjon som strekker seg flere tusen år tilbake. Det er mye å hente innen østlig diagnostikk og tankemåte, og det er akkurat her vi orienterer oss.

Akupunktur og shiatsu er basert på tradisjonell kinesisk medisin, men behandlerne våre er videreutdannet også i grunnleggende vestlig medisin. Vår personlige trener har for sin del kunnskaper innen anatomi og fysiologi. Ved Balanseinstituttet integrerer vi behandlingsmetodene, tankemåtene og strategiene fra østlig medisin i et moderne, vestlig samfunn.

Nå oss  →